LTX-733

OPIS

Materiał LTX-733 to zawierający kauczuk komponent o niskiej lepkości, przeznaczony do ochrony lub maskowania układów scalonych, styków końcówek itp. podczas produkcji, montażu i zgrzewania.
Zapewnia on również ochronę podczas przechowywania. Eliminuje konieczność stosowania pastylek przylepnych.
Niski współczynnik tarcia umożliwia usunięcie warstewki materiału bez pozostawiania żadnych śladów.

CHARAKTERYSTYKA

 • Uniknięcie ryzyka dotarcia szwu do styków końcówek, łbów śrub itp.
 • Nakładany metodą zamaczania, szczotką lub poprzez wylewanie.
 • Odporność na temperaturę 300-360° przez 5-10 sekund
 • Nie powoduje przyciemnienia złota, ani brązu fosforowego
 • Ochrona delikatnych komponentów
 • Uniknięcie zanieczyszczenia podczas czynności montażowych
 • Wykorzystywany jako amortyzator drgań w przypadku delikatnych komponentów elektrycznych

INFORMACJE TECHNICZNE

 • Toksyczność: naturalny lateks
 • odparowanie: identyczne, jak woda
 • Ph: 11
 • Lepkość: 7000 centypuazów w temperaturze 20°
 • Rozpuszczalność: w wodzie przed wulkanizacją, nierozpuszczalny w rozpuszczalnikach po wulkanizacji
 • Wulkanizacja: przeprowadzana w czasie około 30 minut w temperaturze otoczenia wynoszącej
 • Odporność na temperaturę:
 • * 20-22°C lub 10 przez minut w temperaturze 80°C
 • * 150°C przez 1 do 3 godzin

* 260°C przez czas niezbędny dla zgrzewania