Zapobiegająca przywieraniu powłoka z materiału PTFE nie trwa wiecznie – w zależności od zastosowania podłoże może zostać zarysowane i zużyte, a jego właściwości pogarszają się.

Oferujemy wykonywanie powłok teflonowych na dostarczanych nam częściach w terminie około jednego tygodnia, przy wykorzystaniu metody najlepiej odpowiadającej przewidywanemu zastosowaniu:

Rozwiązanie problemów dotyczących przyczepności lub nasycenia.

  • Zmniejszenie współczynnika tarcia.
  • Odporność na działanie produktów chemicznych

Ptfe Fep Pfa etfe
Grubość 10.25µ 20-80µ 40-80µ 150-800µ
Temperatura 250°C 200°C 260°C 160°C
Produkty spożywcze Tak Tak Tak Nie
Różne Materiał zachowuje nieprzemakalność i niezwykle wysoką stabilność kriogeniczną
  • Zabezpieczenie części metalowych przed korozją, nasyceniem, ścieraniem i kawitacją.
  • Zapewnienie izolacji elektrycznej i fonicznej.
  • Odporność na działanie kwasów organicznych oraz na uderzenia.

Grubość 150 do 800µ
Temperatura Do 90°C
Różne Możliwość stosowania z produktami spożywczymi – w obróbce skrawaniem – z wodą pitną

Zakres zastosowania: Uzdatnianie wody – Przemysł włókienniczy – Przemysł rolno-spożywczy – Przemysł motoryzacyjny – Metalurgia – Przemysł drukarski
  • Izolacja dielektryczna.
  • Odporność na działanie agresywnych czynników chemicznych i promieniowania.

Grubość 150 do 800µ
Temperatura Do 160°C
Różne Możliwość obróbki skrawaniem i stosowania w kontakcie z produktami spożywczymi

Przemysł chemiczny – Przemysł farmaceutyczny – Produkcja armatury – Zawory – Przemysł papierniczy